Today’S LC List 17/05/2018

HRD Korea बाट छनौट भई Employment Contract आएका तपसिलका व्यक्तिहरुले आफ्नो राहदानी लिई निर्धारित मितिभित्र यस शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्ने छ । अन्यथा Labour Contract रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ । Employment Contract 5 SN Name Date of Birth Gender Address Contact Before 4630 GURUNG SAMISH 1996/04/11 Male HAIBUNG,09 […]

बिस्तृत समाचार »