तपसिल बमोजिमका ब्यक्तिहरुको बिभिन्न कारणले CCVI/LC रद्द भएको छ ।

तपसिल बमोजिमका ब्यक्तिहरुको बिभिन्न कारणले र बिभिन्न समयमा CCVI रद्द भएको जानकारी गराईन्छ । Ccvi Cancellation List s.n Name Date of Birth Gender Status Name of the Enterprise Category of Industry Date 1 KARKI RABIN 1986/09/17 Male Cancel CCVI WOOJINENG CO., LTD Manufacturing 2018/01/03 2 MALLA DEEPAK DHOJ 1982/11/05 Male Rejected CCVI JUSIKOESAUCHANGTEKEU Manufacturing 2018/01/03 […]

बिस्तृत समाचार »